Düzce Valiliği
Düzce Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Düzce Valiliği
Düzce Valiliği
Kuruluş ve Görevler

       Müdürlüğümüz İlimiz hudutları dahilinde yaptırılmakta olan Genel ve özel Bütçeye ait yatırımların proje,ihale hazırlık, kontrollük ve kabul hizmetlerini yürütmek,Yapı denetimi kanunu, Çevre Kanunu, İmar Kanunu, Kıyı kanunu, İskan kanunundan gelen yetkilerini kullanarak  İmar ve şehirleşmenin planlı, düzenli olarak gerçekleşmesini sağlamak, yerleşim merkezlerinin imar planı doğrultusunda tatbikatına yardımcı olmak, Devlet malları ile Devlete intikali gereken malları, milli çıkarlara en uygun, etkin ve verimli biçimde, diğer kuruluşlar ile işbirliği halinde, bilimsel ve toplumsal gelişmeler de dikkate alınarak yönetmektir.